• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • V zaplněném sále se konala beseda na téma Restorativní justice v otázkách, odpovědích a souvislostech

V zaplněném sále se konala beseda na téma Restorativní justice v otázkách, odpovědích a souvislostech

Ve spolupráci s Probační a mediační službou České Budějovice uspořádala Zdravotně sociální fakulta JU ve středu 15. listopadu od 17 hodin besedu na téma Restorativní justice v otázkách, odpovědích a souvislostech na akademické půdě. Konala se u příležitosti Týdne restorativní justice, což je řetězec událostí napříč neziskovými organizacemi, někdy i vládními, s cílem tento koncept hlouběji představovat široké veřejnosti. Cílem je efektivně přiblížit skrze besedy, promítání, setkání odborníků, sdílení příkladů dobré praxe apod. benefity restorativní justice a její dopady na jednotlivce i společnost, a podpořit tím vizi komplexnější spravedlnosti.

Na organizaci celé akce měl významný podíl Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU, který s probační a mediační služkou dlouhodobě spolupracuje a naši studenti se při svém studiu seznamují i s touto problematikou. Setkání, jehož součástí byly tři přednášky a pak finský dokument o rodinách obětí vraždy, moderoval redaktor publicistiky Českého rozhlasu České Budějovice Filip Černý. Proděkan pro akademické záležitosti Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., připomněl, že se tato akce konala v rámci univerzitního projektu „Veřejné debaty o aktuálních společenských a etických otázkách na ZSF JU". Cílem je naplňovat takzvanou třetí roli vysokých škol, které kromě výuky a vědecké činnosti přinášejí také podněty a významná témata, jimiž vstupují do veřejného prostoru s cílem být platnou součástí občanské společnosti. „Tyto problémy mají celospolečenský dopad a je velmi důležité o nich debatovat otevřeně,“ řekl a vyzval k diskusi publikum, v němž bylo hodně studentek a studentů sociálně zaměřených programů. Účastníky pozdravila rovněž děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

Nejprve vystoupili tito hosté se svými příspěvky:

Mgr. Pavel Pokorný, probační úředník, Probační a mediační služba České Budějovice: Představení činnosti probačního úředníka v kontextu restorativní justice

Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D., vedoucí programového centra, Probační a mediační služba České Budějovice: Resocializační programy pro mladistvé a dospělé pachatele v praxi středisek soudního Jihočeského kraje (programy jsou zaměřené na problematické oblasti v životě pachatelů s cílem podpořit jejich snahu o dosažení změny)

Mgr. Veronika Švehlová Bullová, vedoucí Probačního domu v Písku: Resocializační program Probační dům – první zkušenosti z projektu Zpátky do života (projekt se věnuje oblasti návratu odsouzených zpátky do společnosti)

Po přestávce následovalo promítání filmu Z očí do očí, což je finský dokument o rodinách obětí hledajících smíření tváří v tvář vrahovi. Do Českých Budějovic ho přivezla Mgr. Tereza Řeháková, ředitelka programů Institutu pro restorativní justici, z. s. Následovala diskuse o možnostech naplnění potřeb obětí, pachatelů a jejich blízkých prostřednictvím restorativních setkání ve věznicích i jinde.

Krajský vedoucí Probační a mediační služby České Budějovice Mgr. Martin Pilný byl s průběhem akce a jejím ohlasem spokojený. „Se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity máme dlouhodobou spolupráci, studenti k nám chodí na odborné stáže, proto jsme vaši fakultu k této spolupráci oslovili. Týden restorativní justice se koná po celé České republice a v každém kraji je do něj zapojený partner, s nímž máme navázanou spolupráci v širší oblasti. Program jednotlivých debat jsme volili tak, aby byl co nejpestřejší. V jižních Čechách máme unikátní projekty, které v jiných krajích nejsou, proto jsme je představili. Vybírali jsme témata tak, aby byla zajímavá a nová,“ vysvětlil Mgr. Pilný. Probační dům v Písku je jediný v České republice a programová centra s daným zaměřením jsou zatím jen ve čtyřech krajích a v Praze.

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Restorativní justice je proces, jenž v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná činnost dotkla. Usiluje o maximální možnou míru uzdravení a obnovu trestným činem narušených vztahů a za tímto účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich se odvíjející povinnosti a závazky. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši perspektivu řešení následků trestné činnosti a hledali taková řešení, která povedou k nahrazení způsobené újmy a reakci na skutečné potřeby obětí, motivují pachatele k převzetí odpovědnosti, a napomáhají tak obětem, pachatelům a dotčeným komunitám uzdravit jejich trestným činem zasažené životy.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1