• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Vyšla praktická příručka na téma Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči

Vyšla praktická příručka na téma Fyzická manipulace s pacienty při ošetřovatelské péči

Nejen sestrám v nemocnicích, ale i dalším pečujícím osobám, usnadní život praktická příručka Fyzická manipulace  s pacientem v ošetřovatelské péči. Má 106 stran s 260 barevnými fotografiemi, na nichž je znázorněn postup jednotlivých manipulačních technik. Stala se jedním z výstupů projektu na toto důležité téma, který je interním multidisciplinárním výzkumem ZSF JU. V české legislativě není zatím problematika dostatečně vyřešena. I proto tento projekt zahrnuje též rozhovory se členy managementu nemocnic, aby pochopili, že je nutné se tím zabývat a investovat i tímto směrem.

Příručka má dvě  části: teoretická přináší na dvaceti stranách základní údaje o problematice fyzické manipulace včetně základních pomůcek, které je možné používat. Dále stručně rekapituluje znalosti o fyzické zátěži kosterně svalového aparátu a následně představuje nový pohled na to, jak připravit pacienta i sebe před zahájením této činnosti, aby byla bezpečná pro oba. Seznamuje s tím, jak správně používat vlastní tělo tak, aby zdravotníci předešli bolestem a poškození svalů a páteře. Druhá – obrazová část příručky zobrazuje a popisuje jednotlivé manipulační techniky.

Snímky byly pořízeny ve standardních  pokojích pro pacienty v novém Simulačním centru pro zdravotnické obory ZSF JU. Tam se také letos v červnu konaly workshopy představující techniky a pomůcky, jak co nejsnáze zvládnout fyzickou manipulaci s pacienty při ošetřovatelské péči. Byly určené pro všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky i sanitáře z pěti jihočeských nemocnic zapojených do tohoto projektu (České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice a Prachatice). „Účastníci těchto workshopů už příručku obdrželi a další budou využity pro kurz celoživotního vzdělávání, který bude podán k akreditaci jako další výstup projektu,“ uvedla hlavní řešitelka doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Fyzická manipulace při ošetřování pacientů s různými poruchami jejich hybnosti a soběstačnosti patří mezi nejnáročnější činnosti, které ošetřující personál provádí – a musí to dělat denně. Vynechat nebo zanedbat tuto činnost není možné, je to nevyhnutelná práce. Proto příručka popisuje i některé nové manipulační techniky, se kterými se personál v nemocnicích možná dosud nesetkal. I díky nim je možné ulevit od námahy sestrám a dalším zdravotníkům a předejít jejich zdravotním problémům.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.