• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Vzácná návštěva z univerzity v Athénách na Ústavu radiologie, toxikologie ochrany obyvatelstva

Vzácná návštěva z univerzity v Athénách na Ústavu radiologie, toxikologie ochrany obyvatelstva

Ústav radiologie, toxikologie ochrany obyvatelstva Zdravotně sociální fakulty JU navštívila ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2021 v rámci programu Erasmus + profesorka Constantina Skanavis, Ph.D., děkanka Fakulty veřejného zdravotnictví University of West Attica v Řecku. Přivítal ji proděkan pro zahraniční vztahy ZSF JU prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.. Předmětem jednání bylo navázání spolupráce v rámci výměnných učitelských a také studentských mobilit v rámci programu Erasmus+. „Možná spolupráce se také nabízí v oblasti Environmentálního zdraví, což je právě oblast, kde se zájmy našich dvou institucí překrývají,“ uvedl prof. Zölzer.

Podle Světové zdravotnické organizace zahrnuje Environmentální zdraví ty aspekty lidského zdraví a nemoci, které jsou určovány faktory přítomnými v životním prostředí. „Důležité faktory tedy jsou ionizující i neionizující záření a toxické látky, které hrají roli nejenom při mimořádných událostech, ale i v dlouhotrvajících expozicích. Právě na tyto aspekty je zaměřena vědecko-výzkumná činnost našeho ústavu,“ vysvětlila ředitelka ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Ve středu se profesorka Constantina Skanavis setkala se studenty magisterského oboru Civilní nouzová připravenost a bakalářského oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE při prezentaci s názvem „An academic prescription for Ecotherapy“. Diskutovala se studenty o významnosti ochrany životního prostředí a jeho zachování pro příští generace. V přednášce se dotkla aspektů způsobujících degradaci životního prostředí, kde důraz kladla na postavení člověka a jeho negativní vliv. V závěru přednášky představila Skyros Project, který zavádí nový způsob praktické environmentální a zdravotní výchovy.

University of West Attica je poměrně mladá univerzita, která vznikla v roce 2019 fúzí několika řeckých univerzit. Prof. Skanavis byla vedením nově vzniklé univerzity oslovena, aby založila a vedla fakultu Veřejného zdravotnictví, a od té doby působí jako děkanka Fakulty veřejného zdravotnictví. Oblast její působnosti je environmentální komunikace a vzdělávání a podpora veřejného zdraví.

Spolupráce ZSF JU a TEI Athens, jednou z univerzit, jež dala za vznik University of West Attica, sahá až do roku 2016. V současné době na ZSF JU v rámci programu Erasmus+ studují dva řečtí studenti, Aristotelis Moutafis a Chris Chrysovalantis Topalidis. Jejich půlroční studijní pobyt je zaměřen na ochranu obyvatelstva, radiologii, toxikologii a epidemiologii. Ze společných diskusí o budoucí spolupráce vyplynul zájem o rozšíření možností pro výměnu studentů a pedagogů v oborech Ochrana obyvatelstva a Radiologie.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1