• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • XV. ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia „Nursing in Interdisciplinary Healthcare“

XV. ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia „Nursing in Interdisciplinary Healthcare“

Akademičtí pracovníci a studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské university se ve dnech 21. – 22. září 2023 zúčastní v Polsku XV. mezinárodního ošetřovatelského sympozia s názvem „Nursing in Interdisciplinary Healthcare“. Sympozium společně pořádá Vysoká škola lékařských věd Univerzity v Rzeszówě (Polsko), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Zdravotně sociální fakulta), Univerzita Filozofa Konstantina v Nitře (Slovensko) a Univerzita v Pécsi (Maďarsko).

Vědecká akce dokládá vzrůstající význam zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví v reakci na neustále rostoucí požadavky společnosti. Přednášky v jednotlivých tematických sekcích budou zaměřeny na výzkum a strategie rozvoje ošetřovatelství a veřejného zdraví v globálním i lokálním měřítku. Plánované vzdělávací workshopy poskytnou příležitost seznámit se s nejnovějšími pokroky v moderní medicíně. Je to také skvělá příležitost k výměně zkušeností a nových myšlenek a k poznání nejnovějších vědeckých pokroků ve zdravotnictví a lékařských vědách. Akce umožní posílení pozic ošetřovatelské profese v partnerských zemích a vytvoření prostředí příznivého pro rozvoj této profesní skupiny. Finanční prostředky poskytnuté v rámci Visegrádského fondu jsou uznáním významu sester při zajišťování přístupu společnosti ke zdravotní péči.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádského grantu z Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Podrobný harmonogram sympozia je k dispozici na https://symposium2023.ur.edu.pl/

Academic staff and students from the Faculty of Health and Social Sciences of the University of South Bohemia will participate in the XV International Nursing Symposium "Nursing in Interdisciplinary Healthcare“, which will take place from 21 to 22 September 2023 in Rzeszów, Poland. The symposium is jointly organized by the College of Medical Sciences of the University of Rzeszów (Poland), the University of South Bohemia in České Budejovice (Faculty of Health and Social Sciences), the Philosopher Constantine University in Nitra (Slovakia) and the University of Pécs (Hungary).

The scientific event demonstrates the increasing importance of healthcare workers in the healthcare system in response to the constantly growing social demands. The lectures in the individual thematic sessions will focus on research and strategies for developing nursing and public health, both globally and locally. The planned educational workshops will provide an opportunity to learn about the latest advances in modern medicine. It is also an excellent opportunity to exchange experiences and ideas and learn about the latest scientific advances in the health and medical sciences. The event will help strengthen the nursing profession's position in partner countries and create an environment conducive to the development of this professional group. The funding granted under the Visegrad Fund highlights the importance of nurses in ensuring universal access to healthcare for society.

The government of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia co-finance the project through Visegrad grants from the International Visegrad Fund. The fund aims to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

A detailed schedule of the symposium is available at https://symposium2023.ur.edu.pl/

 visegrad_fund_logo_supported-by_blue_800px

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1