• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Zdravotně sociální fakulta JU uspořádala promoce a den poté také imatrikulace

Zdravotně sociální fakulta JU uspořádala promoce a den poté také imatrikulace

Slavnostní i dojemnou atmosféru loučení, ale i naději nových začátků, měly promoce absolventů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, které se ve třech skupinách konaly ve čtvrtek 7. října 2021 v českobudějovickém Domě kultury Metropol. V podzimním termínu úspěšně zvládlo státní závěrečné zkoušky celkem 150 studentek a studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, devatenáct z nich s vyznamenáním. Za dodržení aktuálně platných protiepidemických opatření mohli důstojně uzavřít jednu kapitolu svého života a podělit se o radost z úspěchu i se svými blízkými. Zatímco loni kvůli pandemii onemocnění covid-19 nebylo vůbec možné promoce pořádat, nyní si absolventi mohli pro své diplomy přijít na pódium a pozvat na tuto slavnost i své rodiny – prožít s nimi radost ze svého úspěchu a sdílet pocity z očekávání nové budoucnosti. Den poté, v pátek 8. října, následovaly na stejném místě imatrikulace nově přijatých studentů do 1. ročníků studia, kteří složili slavnostní slib. Ve dvou skupinách se tohoto slavnostního aktu zúčastnilo 450 studentů prezenční formy studia.

Děkanka Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., v úvodu promocí vyzdvihla význam tohoto dne – upozornila, že jsou akademickým obřadem, který dodává úctu a respekt k akademickému prostředí i ke vzdělání. Nejsou pouhým dnem předání vysokoškolských diplomů, ale rovněž příležitostí k rekapitulaci, hodnocení, vzpomínkám. Uvedla, že život na akademické půdě formuje a kultivuje osobnost mladého člověka. „Žádný z vás, absolventů, nebyl pro nás bezejmenným studentem. Každý z vás byl pro nás osobností, jejíž osud nám nebyl lhostejný. S každým z vás jsme byli ochotni prožívat vaše studijní radosti i strasti a vnímat i vaše osobní problémy,“ řekla.
Připomněla, že jejich studium bylo jiné než v minulých letech, protože tak jako celé společnosti se i jich se dotkla významně pandemie onemocnění covid-19. Výuka se musela z velké části přesunout do online prostředí, v němž se museli rychle zorientovat vyučující i studenti a naučit se v něm pracovat, byť jim osobní kontakt velmi chyběl. Nové onemocnění všem změnilo život, leccos znemožnilo, vyvolalo obavy, strach, nejistotu, slzy, ale i pokoru, sounáležitost, naději i sílu a odvahu bojovat a pomáhat. V té souvislosti děkanka všem poděkovala za to, že společně dokázali zachovat výuku. Studentům poděkovala také za to, jak dokázali být platní ve společnosti. „Děkuji všem studentům, kteří se zapojili do pomoci všude tam, kde jich bylo potřeba. Ať formou odborné praxe, pracovní povinnosti, nebo dobrovolnictví. Velmi si jejich zapojení vážím, pomáhali ve chvílích, kdy profesionálním sociálním nebo zdravotnickým pracovníkům již docházely síly …,“ uvedla. Inspirovaná citátem z odkazu Jana Amose Komenského v závěru popřála absolventům hodně zdraví štěstí a úspěchů při hledání a nalézání životní cesty. „Ať vzpomínáte na studijní léta strávená na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako na léta, která vás nasměrovala na správnou životní cestu – na cestu, která vede k životnímu úspěchu i osobní spokojenosti. Na cestu, během které potkáte řadu lidí, kterým nabídnete svou pomoc, i ty, kteří budou odhodlaní pomoci vám,“ dodala.
Prorektor Jihočeské univerzity pro vědu a výzkum doc. Ing. Luděk Berec, Dr., absolventy vyzval, aby byli hrdí na své vzdělání, ale zůstali pokorní a čestní. „Chtějte od života to nejlepší, ale snažte se to světu nějak způsobem také vracet,“ řekl v úvodu svého proslovu. Profese, na které připravuje naše fakulta, spojuje podle něho hlavně spolehlivost a oddanost. V dnešní době orientované na výkon a nikdy nekončící zábavu, což přináší i krizi identity, je každý stabilizující prvek symbolem naděje. „Já v tom vidím také vás. Ať už budete dělat jakoukoli práci, vykonávejte ji, prosím, se ctí, pokorou a odpovědností – a totéž platí, budete-li ve svém studiu pokračovat. Přeji vám to nejlepší v pracovní i osobní rovině. Ať je s vámi svět zase o něco hezčí,“ uzavřel prorektor Berec.
Při imatrikulacích zastupoval Jihočeskou univerzitu prorektor pro studium PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. Vysvětlil nováčkům, že studenti jsou součástí akademické obce univerzity, a požádal je, aby se na jejím životě aktivně podíleli – jak na práci ústavů, badatelských center, výzkumných týmů nebo v akademickém senátu. Podle něho je důležité, aby co nejlépe využili všech možností, které jim studium na univerzitě přináší. „Nebojte se navazovat spolupráci s pedagogy, ptejte se na možnosti, vyjeďte na zahraniční studijní stáže, využívejte studentského hodnocení výuky, přicházejte s nápady, s kritikou, vnášejte nové otázky, nové impulzy ze světa vně univerzity, protože jenom tak může být univerzita skutečně živým organismem,“ oslovil prorektor studenty prvních ročníků.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.