Rady studijních programů a oborů


Rady bakalářských oborů

Rada studijního oboru Fyzioterapie

PhDr. Marek Zeman, Ph.D. – garant oboru/programu

MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

PhDr. Ludmila Brůhová

Mgr. Martina Hartmanová

Mgr. Tomáš Hrdý

Mgr. Eliška Nováková

Mgr. Jana Jarošová

MUDr. Ivana Zezulková - zástupce zaměstnavatele (primářka Slatinných lázní Třeboň)

Jiří Švarc - student

Rada studijního oboru Nutriční terapeut

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. dr.h.c.

doc. MUDr. Miroslav Stránský

Mgr. Petra  Zimmlová, PhD.

MUDr. Jitka Pokorná

Mgr. František Dolák, Ph.D.

Bc. Alena  Sladká – zástupce zaměstnavatele

Bc. Věra Radomská – absolvent

Rada studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc. – garant oboru/programu

Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Ing. Libor Líbal

Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Mgr. Josef Kaňkovský 

Mgr.Pavel Machala (absolvent)

Rada studijního oboru Ochrana veřejného zdraví

Mgr. David Kimmer, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Mgr. David Kimmer, Ph.D.

doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.

MUDr. Dagmar Beníšková – zástupce zaměstnavatele

Bc. Veronika Marková – studentka

Rada studijního oboru Porodní asistentka

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D. – garant oboru/programu

Mgr. Romana Belešová

PhDr. Drahomíra Filausová

MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

PhDr. Vlastimila Urbanová

Bc. Lucie Petroušová – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Jitka Troupová – zástupce zaměstnavatele

Nikola Šatalíková – student

Rada studijního oboru Radiologický asistent

Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. – garant oboru/programu

Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Mgr. Eva Stýblová

MUDr. Ladislav Šabata

prim. MUDr. Petr Lhoták – zástupce zaměstnavatele

Tereza Vopelková – student

Rada studijního oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Mgr. Stanislav Ondráček

PhDr. Vlastimila Urbanová

Mgr. Vladimíra Holczerová – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Veronika Záleská, Ph.D. – absolvent

Rada studijního oboru Sociální práce ve veřejné správě

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – garant oboru/programu

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Ing. Jan Loukota – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Kateřina Pechoušková – absolvent

Rada studijního oboru Speciální pedagogika - vychovatelství

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. – garant oboru/programu

PaeDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Mgr. Aneta Marková

Mgr. Ivana Macíková – zástupce zaměstnavatele

Bc. Vladimíra Veselá – absolvent

Rada studijního oboru Všeobecná sestra

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

PhDr. Vlastimila Urbanová

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

MUDr. Sevda Augustinová

MUDr. Petr Pták, Ph.D. – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Ivana Vachtová – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D. – absolvent

Rada studijního oboru Zdravotní laborant

doc. RNDr., Miroslav Šíp, DrSc. – garant oboru/programu

Mgr. Pavla Moudrá

MUDr. Miroslav Verner – zástupce zaměstnavatele

Ing. Marie Kašparová – zástupce zaměstnavatele

Bc. Lucie Čalounová – absolvent

Rada studijního oboru Zdravotnický záchranář

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. – garant oboru/programu

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Mgr. Jiří Majstr – absolvent

Mgr. Pavel Schwarz

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc

Mgr. Barbora Němcová

MUDr. Marek Slabý – zástupce zaměstnavatele


Rady bakalářských programů

Rada studijního programu Fyzioterapie

PhDr. Marek Zeman, Ph.D. – garant oboru/programu

MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

PhDr. Ludmila Brůhová

Mgr. Martina Hartmanová

Mgr. Tomáš Hrdý

Mgr. Eliška Nováková

Mgr. Jana Jarošová

MUDr. Ivana Zezulková - zástupce zaměstnavatele (primářka Slatinných lázní Třeboň)

Jiří Švarc - student

Rada studijního programu Laboratorní diagnostika

doc. RNDr., Miroslav Šíp, DrSc. – garant oboru/programu

Mgr. Pavla Moudrá

MUDr. Miroslav Verner – zástupce zaměstnavatele

Ing. Marie Kašparová – zástupce zaměstnavatele

Bc. Lucie Čalounová – absolvent

Rada studijního programu Nutriční terapie

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. dr.h.c.

doc. MUDr. Miroslav Stránský

Mgr. Petra  Zimmlová, PhD.

MUDr. Jitka Pokorná

Mgr. František Dolák, Ph.D.

Bc. Alena  Sladká – zástupce zaměstnavatele

Bc. Věra Radomská – absolvent

Rada studijního programu Pediatrické ošetřovatelství

MUDr. Hanzl Milan Ph.D. – garant oboru/programu

doc. Ing. Brabcová Iva, Ph.D.                     

Mgr. Mágrová Milena                   

Mgr. Abrmanová Michaela

Mgr. Machová Alena

Mgr. Reidingerová Alena - zástupce zaměstnavatelů

Mgr. Šimková Zuzana zástupce zaměstnavatelů

Hrabovská Alžběta - studentka

Rada studijního programu Porodní asistence

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D. – garant oboru/programu

Mgr. Romana Belešová

PhDr. Drahomíra Filausová

MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

PhDr. Vlastimila Urbanová

Bc. Lucie Petroušová – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Jitka Troupová – zástupce zaměstnavatele

Kristýna Kubišová – student

Rada studijního programu Radiologická asistence

Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. – garant oboru/programu

Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Mgr. Eva Stýblová

MUDr. Ladislav Šabata

prim. MUDr. Petr Lhoták – zástupce zaměstnavatele

Tereza Vopelková – student

Rada studijního programu Sociální práce

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová – předsedkyně

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vackova, Ph.D.

JUDr. Božena Kučerová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.  

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

Ing. Ivan Loukota – zaměstnavatel

Mgr. Kateřina Poláčková – absolvent

Rada studijního programu Všeobecné ošetřovatelství

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

PhDr. Vlastimila Urbanová

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

MUDr. Sevda Augustinová

MUDr. Petr Pták, Ph.D. – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Ivana Vachtová – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D. – absolvent

Rada studijního programu Zdravotně sociální péče

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D. - předsedkyně

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Mgr. Vladimíra Holczerová

Mgr. Martina Eštoková - zaměstnavatel

MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D. - zaměstnavatel

Mgr. Šárka Pechková – absolvent

Rada studijního programu Zdravotnické záchranářství

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. – garant oboru/programu

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Mgr. Jiří Majstr – absolvent

Mgr. Pavel Schwarz

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc

Mgr. Barbora Němcová

MUDr. Marek Slabý – zástupce zaměstnavatele


Rady magisterských oborů

Rada studijního oboru Civilní nouzová připravenost

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc. – garant oboru/programu

Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

Ing. Aleš Kudlák, Ph.D. – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Petr Daňhel (absolvent)

Rada studijního oboru Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc. – garant oboru/programu

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Mgr. David Kimmer, Ph.D.

doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.

MUDr. Dagmar Beníšková – zástupce zaměstnavatele

Bc. Veronika Marková – studentka

Rada studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – garant oboru/programu

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

MUDr. Petr Pták, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

Mgr. Květoslava Slabáková – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D. – absolvent

Rada studijního oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. – garant oboru/programu

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Mgr. Hana Francová, Ph.D.

PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth – zástupce zaměstnavatele

Bc. Lenka Maťhová – student


Rady magisterských programů

Rada studijního programu Management sociální práce v organizacích

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vackova, Ph.D. – předsedkyně

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová

doc. PhDr. Bc.  Alena Kajanová, Ph.D.

Ing. Radka Prokešová, Ph.D.

Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Mgr. Vladimíra Holczerová

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth - zaměstnavatel

Bc. David Mašát – student

Rada studijního programu Specializace v ošetřovatelství

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – garant oboru/programu

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

prof. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

MUDr. Petr Pták, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D.

Mgr. Květoslava Slabáková – zástupce zaměstnavatele

Mgr. Jana Kimmerová, Ph.D. – absolvent


Rady doktorských programů

Rada studijního programu Ošetřovatelství

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – garant programu, předsedkyně

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

doc. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Koťa, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, Ph.D.

prof. MUDr., Mgr. Alan Bulava, Ph.D. – zástupce zaměstnavatele

prof. MUDr. Eva Topinková, Ph.D. – zástupce zaměstnavatele

Mgr. František Dolák, Ph.D. – absolvent

Rada studijního programu Rehabilitace

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. – garant programu, předsedkyně

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

doc. MUDr. František Vorel, CSc.

doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D. – zástupce zaměstnavatele

JUDr. Jana Borská, Ph.D. – absolventka

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1