Management sociální práce v organizacích

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0988A240003

Popis programu

Magisterské studium navazuje na bakalářský stupeň vzdělávání ve studijním programu Sociální práce. Navržený studijní program je určen pro studenty stávajících bakalářských programů se sociálním a zdravotně-sociálním zaměřením na ZSF JU, ale i pro uchazeče jiných fakult, potažmo univerzit, kde jsou realizovány příbuzné programy. Cílem studia je připravit nové absolventy tak, aby byli schopni reagovat na aktuální vědecko-výzkumnou a profesní problematiku sociální práce. Jedná se o moderní program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů a atraktivitu studia v oblasti vzdělávání v sociální práci na úrovni navazujícího magisterského studia. Zvýšení kvality absolventů bude dosaženo tematickým rozšířením odborné praxe studentů v souladu s respektem k požadavkům institucí, kde se absolventi uplatňují. Magisterský studijní program je vyprofilován do oblasti managementu v sociální práci. Absolvent studijního programu získá teoretické a praktické dovednosti v oblasti řízení organizací, které poskytují sociální práci a sociální služby.

Informace o studiu

Studijní program je koncipován na základě současných poznatků a zkušeností s realizací navazujícího magisterského programu a respektuje požadavky trhu práce a profilu absolventa se zaměřením na výkon činnosti sociálního pracovníka na vyšším organizačním stupni řízení. Studijní program Management sociální práce v organizacích bude zaměřen na řízení organizace, projektové řízení a sociální management včetně sociálně právní problematiky a bude završen odbornou praxí a supervizí studentů na klinických pracovištích fakulty, a to v rozsahu 6 týdnů. Odborná praxe bude organizována v blocích a bude probíhat na klíčovém pracovišti studenta (na klinických pracovištích ZSF JU nebo na individuálně volených pracovištích, a to vždy v organizacích poskytujících sociální služby a zdravotní služby). Ze zkušeností je zřejmé, že tento způsob organizace odborné praxe umožní absolventům plynulejší vstup na otevřený trh práce.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti projektového, marketingového a finančního managementu organizace v sociální oblasti,
 • organizovat a zajišťovat sociální péči v terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách,
 • orientovat v systému dlouhodobé zdravotně sociální péče,
 • pracovat se systémem sociálního zabezpečení a zajišťovat sociálně právní agendu organizace.
Uplatníte se například jako:
 • manažer v organizacích poskytujících sociální služby,
 • řídící pracovník nebo poradce vrcholového managementu v sociálních organizacích.

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské studium v příbuzných, tj. bakalářských programech se sociálním zaměřením nebo se zdravotně sociálním zaměřením (ZTn. sociální pracovník či zdravotně sociální pracovník). Uchazeč/ka splnil/a podmínky přijímacího řízení, které byly stanoveny fakultou a schváleny Akademickým senátem ZSF JU. Uchazeč/ky - cizinci/ky mohou tento studijní program studovat za předpokladu, že budou dodrženy zákonné normy České republiky.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • Studenti mají možnost pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu na ZSF JU zaměřeného na sociální práci ve zdravotně sociální oblasti (studijní program Rehabilitace).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1