Fyzioterapie

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0915P360013

Popis programu

Absolvent je schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v lůžkových i ambulantních provozech rehabilitačních oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče a dalších zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízeních. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Studijní program má teoretickou a praktickou složku. Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v preklinických oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování fyzioterapeutické péče, dále pak ve fyzioterapii, léčebné rehabilitaci a dalších klinických oborech a v sociálních a společenskovědních oborech. Praktická výuka je zaměřena na ověření, uplatnění a upevnění teoretických vědomostí a dovedností získaných při teoretické výuce v odborných učebnách, dále na jednotlivých odděleních nemocnice, rehabilitačních poliklinikách a centrech, zdravotně sociálních zařízeních a v lázeňských zařízeních apod., pod odborným vedením fyzioterapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • provádět komplexní kineziologické vyšetření,
 • interpretovat a korigovat funkční poruchy pohybového systému,
 • analyzovat běžné denní aktivity,
 • používat fyzioterapeutické postupy a metodiky,
 • stanovovat krátkodobý a dlouhodobý kinezioterapeutický plán,
 • aplikovat metody fyzikální terapie a balneologické procedury,
 • doporučit vhodné kompenzační pomůcky,
 • provádět prevenci, edukaci a poradenství v oblasti fyzioterapie.
Uplatníte se například jako:
 • fyzioterapeut na rehabilitačních a fyzioterapeutických odděleních nemocnic,
 • fyzioterapeut v ambulantních státních i nestátních zařízeních,
 • fyzioterapeut v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech,
 • fyzioterapeut ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny,
 • fyzioterapeut v institucích sociální a pedagogické péče.

Přijímací řízení

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky jsou ve formě písemných testů z biologie člověka (50 otázek), ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek), a písemný motivační test (30 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď, uchazeč může získat maximálně 130 bodů.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1