Nutriční terapie

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0915P360014

Popis programu

Absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských a sociálních zařízeních. Získají poznatky k nápravě základních výživových problémů, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Studijní program má teoretickou a praktickou složku. Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v preklinických oborech, které tvoří základ potřebný pro oblast nutriční terapie a správné výživy, dále pak vlastních odborných předmětů, a dalších klinických oborech a v sociálních a společenskovědních oborech. Praktická výuka je zaměřena na ověření, uplatnění a upevnění teoretických vědomostí a dovedností získaných při teoretické výuce v odborných učebnách, dále na jednotlivých odděleních nemocnice a klinických pracovištích Zdravotně sociální fakulty, pod odborným vedením nutričních terapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • zásady léčebné a správné výživy,
 • podílet se na přípravě výživových standardů a screeningových metod,
 • zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu,
 • sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet,
 • provádět poradenství a edukovat jedince, rodinu a skupinu v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových doplňků.
Uplatníte se například jako:
 • nutriční terapeut na lůžkových oddělení nemocnic,
 • nutriční terapeut v odborných ambulantních státních i nestátních zařízeních,
 • nutriční terapeut v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech,
 • nutriční terapeut ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny,
 • nutriční terapeut v institucích sociální a pedagogické péče.

Přijímací řízení

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky jsou ve formě písemných testů z biologie člověka (50 otázek) a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď, uchazeč může získat maximálně 100 bodů.


Pro podrobnější informace přejděte sem.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1