Porodní asistence

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0913P360009

Popis programu

Absolventi tohoto studijního programu budou na základ získaných vědomostí z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovedností získaných v odborné klinické praxi schopni nejen zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby ženy a novorozence, ale i odpovídajícím způsobem reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, v období po porodu a péči ženě s gynekologickým onemocněním. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Vzdělávací program Porodní asistence vychází z kompetencí stanovených direktivami EHS. Kompetence jako základní struktura vzdělávacího programu jsou výstupními znalostmi a dovednostmi absolventů. Předměty, které umožňují naplňování schopností, dovedností a způsobilostí uvedených v profilu absolventa jsou v souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ? v platném znění.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • určit diagnózu těhotenství a monitorovat fyziologické těhotenství, provádět vyšetření nutná pro sledování, podporu a vývoj fyziologického těhotenství,
 • předepisovat, nebo doporučovat vyšetření, nezbytná pro co možná nejčasnější diagnózu patologie v těhotenství,
 • provázet ženu během těhotenství, porodu a šestinedělí,
 • provádět ošetřovatelskou péči o novorozence a ženy v pooperačním období,
 • vést předporodní kurzy či těhotenská cvičení,
 • ovládat relaxační techniky a základy psychoterapie,
 • zajišťovat program přípravy na rodičovství a kompletní přípravu na narození dítěte, včetně rad týkajících se hygieny a podpory přirozené výživy novorozence.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník na lůžkovém gynekologickém oddělení,
 • pracovník na porodním sále,
 • pracovník na neonatologickém oddělení,
 • pracovník na gynekologicko-porodnickém operačním sále,
 • pracovník soukromé gynekologické ambulance,
 • pracovník soukromé ambulance porodních asistentek,
 • pracovník komunitní a domácí péče,
 • pracovník na specializovaném pracovišti v oblasti porodnictví a gynekologie (např. kliniky reprodukční medicíny).

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/la úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou. Jeho/její zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami. Uchazeč/ka splnil/a podmínky přijímacího řízení, které byly stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s § 49, odst. 5 zákona č. 111. Uchazeč/ka prokázal/a požadované znalosti a vědomosti u přijímacího řízení formou testu z biologie člověka a všeobecné informovanosti v rozsahu učiva na gymnáziu.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1