Specializace v ošetřovatelství

Specializace: Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0913A360002

Popis programu

Absolvent/ka magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství ve specializaci 2 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech získá specializovanou způsobilost v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Specializovanou způsobilost v oboru získává absolvent po splnění minimálně 1 roku výkonu povolání v průběhu 6-ti let v oboru specializace. Cílem vzdělávání je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle §54 a § 61 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Informace o studiu

Základní charakteristikou magisterského studijního programu je rozvinutí vědomostí, dovedností a postojů získaných na základě předcházejícího bakalářského studijního oboru. Studium je zaměřeno především na kompetentní, koordinační a interdisciplinární práci v systému zdravotní péče bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění. Kromě toho budou studenti/ky ovládat práci s literaturou, a to tuzemskou i zahraniční. Dále se seznámí s teoretickou a výzkumnou prací i oboru. Studijní program pojímá ošetřovatelství jako samostatnou vědní disciplínu, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • tvořit plány ošetřovatelské péče u pacientů po závažných a náročných operačních,
 • ošetřit pacienta s treacheostomií, kolostomií, urostomií,
 • připravit pacienta, asistovat a ošetřit při výměně epicystostomie,
 • provádět nutriční screening včetně tvorby edukačního plánu o dietním režimu pacienta,
 • provádět odsávání z dýchacích cest,
 • připravit pacienta, asistovat a ošetřit při kanylaci centrální žíly, punkční biopsii či při kloubní punkci.
Uplatníte se například jako:
 • specializovaná sestra/ošetřovatel,
 • koordinátor v ošetřovatelství,
 • iniciátor výzkumných šetření,
 • člen výzkumných týmů.

Přijímací řízení

Ke studiu ve specializaci Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské studium ve studijním programu ošetřovatelství. Uchazeč/ka dále musí splnit podmínky přijímacího řízení stanovené fakultou a schválené akademickým senátem v souladu s § 49, odst. 5 zákona o VŠ v platném znění. Uchazeč/ka musí prokázat požadované znalosti a vědomosti u přijímacího řízení z teorie ošetřovatelství.

Něco navíc

 • posílíte vaše dovednosti pro klinické rozhodování v péči
 • zdokonalíte se v kritickém myšlení a reflektivní praxi

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1