Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe

O institutu

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe sdružuje tři pracoviště: Centrum pro seniory, Centrum prevence civilizačních chorob a Centrum fyzioterapie. Tato pracoviště nabízí své služby široké veřejnosti a zároveň fungují jako klinická pracoviště pro praktickou výuku studentů vybraných oborů Zdravotně sociální fakulty.

Centrum fyzioterapie je v provozu od podzimu 2014 v suterénu budovy v ulici J. Boreckého. Jedná se o registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství nejen zaměstnancům a studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale i široké veřejnosti. Je to skvělá příležitost pro studenty velmi vyhledávaného oboru Fyzioterapie, jak sbírat zkušenosti, které jsou pro ně základním předpokladem úspěchu – a jinak než praxí je nelze získat. Díky tomu, že se jedná o klinické pracoviště, mohou pacientovi věnovat vice času, než se mu obvykle dostane v běžných rehabilitačních ambulancích. Pracují zde pod dohledem vedoucí fyzioterapeutky centra a odborných asistentů Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF JU. Centrum fyzioterapie umožňuje studentskou vědeckou odbornou činnost, sbírání dat pro bakalářské práce a poskytuje podmínky pro Evidence Based Medicine, což jako celek významně zvyšuje konkurenceschopnost absolventů.

Centrum fyzioterapie poskytuje služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění i služby, které toto pojištění nepokrývá. Nabídka standardní ambulantní péče, jako je komplexní kineziologické vyšetření, individuální fyzioterapie, manuální terapie, ergonomie, kinesiotaping či termoterapie, je doplněna o kombinovaný přístroj pro fyzikální terapii (laser, ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie) a dále o přístrojové vybavení pro analýzu pohybu. V jihočeském regionu se jedná o jedinečnou kombinaci přístrojů pro výzkum a terapii pohybových poruch, která zahrnuje diagnostický ultrazvuk, sestavu pro telemetrické měření svalové koordinace povrchovou elektromyografií a statický posturograf pro vyšetření a terapii posturální stability. Na Centrum fyzioterapie se mohou obrátit osoby s poruchami pohybového aparátu různé etiologie, osoby po úrazech, operacích i se zájmem o prevenci vzniku těchto obtíží.

Centrum prevence civilizačních chorob provozuje své služby již od roku 2006. Poskytované služby se týkají podpory zdravého životního stylu zdravé populace i prevence nemocí moderní doby. V Nerudově 53, kde centrum sídlí, nabízí i služby výživového poradce a služby osobního trenéra pro kondiční trénink. Centrum disponuje přístroji, jako je Bodystat, celou paletou pomůcek ke kondičnímu cvičení a taktéž měřením triglyceridů nebo laktátu z kapilární krve. Propojením služeb zdravotní poradny, výživového poradce a poradce pro kondiční trénink tak nabízí efektivní poradenství pro změnu životního stylu klientů. Komplexní poradenství a ceny poskytovaných služeb jsou dva základní argumenty, kterými centrum umožňuje lidem různých věkových skupin nechat si zkontrolovat zdravotní stav a na základě naměřených hodnot se poradit s odborníky, jak své zdraví udržet nebo vylepšit. Pracovníci fakulty mají bohaté zkušenosti i z mnoha měření pravidelně pořádaných při řadě akcí: například v Olympijském parku na Rio-Lipno 2016, na českobudějovickém náměstí při Mezinárodním dni sester, v kampusu JU při výuce Nordic Walking či při různých akcích zaměřených na sport, kulturu či zábavu. O měření tlaku, cholesterolu či tuku v těle jeví velký zájem senioři, ale se vzrůstající osvětou přibývá i lidí středního a mladšího věku, významnou cílovou skupinou jsou také rodiče s dětmi.

Centrum Dobrovolnických aktivit pro seniory se orientuje na realizaci kurzů trénování paměti a na dobrovolnické aktivity pro seniory v Nemocnici České Budějovice, a.s..

Od roku 2017 fungují v centru (Nerudova 53a) Laktační poradna a Revma poradna. Jde o poradny pro úzce specifickou klientelu. V těchto poradnách probíhají jak poradenské činnosti, tak zdravotně edukační činnost v komunitách formou externích přednáškových aktivit pro širokou veřejnost. Obě poradny disponují materiálním zázemím, které slouží pro edukaci vybraných skupin klientů.

Kontakt

  • doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
    ředitelka ústavu

  • +420 606 050 597; +420 389 037 841

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1