Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Svépomocná skupina „Pečujeme o blízké“

Nacházíte se v obtížné životní situaci? Pečujete o blízkou osobu v domácím prostředí? Jste rodič dítěte se zdravotním postižením? Chtěli byste své pocity a starosti sdílet s někým dalším, kdo se nachází v podobné situaci? Chtěli byste svými zkušenostmi pomáhat ostatním prostřednictvím sdílení myšlenek, zkušeností a poskytováním podpory a pomoci? 

Pak je tu pro Vás svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké“

Cílem podpůrné skupiny je sdílení zkušeností, podpora a pomoc laickým pečovatelům v náročné životní situaci. Svépomocná skupina představuje místo, kde mohou rodinní pečující získat řadu informací o tom, jak mohou kvalitně pečovat o svého blízkého, ale také o sebe. Dále zde mohou získat odpovědi na své konkrétní otázky. Cílová skupina uživatelů jsou rodinní pečující, kteří se starají o dospělé osoby se sníženou schopností sebepéče (seniory 65+, osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě atd.) v domácím prostředí a rodiče dětí se zdravotním postižením.

Multidisciplinární tým odborníků Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vám nabízí bezplatné poradenské služby.

Součástí multidisciplinárního týmu jsou tito odborníci:

doc. PhDr. Helena Záškodná CSc., psycholog

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., sociální pracovnice/terapeutka

Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D., sociální pracovnice

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., sociolog

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., všeobecná sestra

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., dětská sestra

Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., všeobecná sestra

PhDr. Věra Stasková, Ph.D., všeobecná sestra

Mgr. Tomáš Hrdý, fyzioterapeut.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonu 605 523 864.

Posláním svépomocné skupiny je poskytovat pomoc a podporu svým členům prostřednictvím těchto aktivit:

semináře, přednášky, diskuze s odborníky 

pravidelná setkání s dalšími lidmi v podobné životní situaci

zajištění bezpečného, klidného prostoru pro sdílení vašich pocitů, zážitků, zkušeností

 

Nabízíme Vám:

 • psychosociální podporu ze strany psychologa
 • nácvik relaxačních technik
 • sociálně právní poradenství
 • poradenství v oblasti zdravého životního stylu a vyhodnocení krevního tlaku, hladiny glykémie a cholesterolu
 • individuální a skupinové poradenství v oblasti fyzioterapie
 • pravidelné kondiční cvičení a nácvik cviků v prevenci bolesti zad a mobilizaci kloubů a páteře
 • možnost konzultace vašich zdravotních problémů s fyzioterapeutem
 • nácvik praktických ošetřovatelských dovedností nutných ke zvládnutí péče o závislou osobu
 • možnost konzultace péče o závislou osobu se zdravotní sestrou 
 • nácvik kognitivní aktivizace (trénování paměti)
 • zprostředkování další podpory a pomoci
 • relaxaci a meditaci v prostředí virtuální reality

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma!

 

Podrobný popis nabízených poradenských služeb:

Nabízíme Vám poradenství v oblasti fyzioterapie. Terapie budou vedeny individuálně na základě odběru anamnestických dat, aspekčního a palpačního vyšetření s vytvořením krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. Fyzioterapie je zaměřena na správné držení těla, správné pohybové stereotypy a samozřejmě redukci bolestí pohybového aparátu rozdílné etiologie, Terapii povede magistr Tomáš Hrdý, fyzioterapeut.

fyzioPicture

Psychosociální poradenství bude zaměřeno na problematiku krizových situací a jejich zvládání, na prevenci a včasné rozpoznání syndromu vyhoření, na nácvik relaxačních technik a péči o duševní zdraví. V této oblasti bude využívána virtuální realita, která bude zaměřena na uvolnění se od napětí a stresu, aktivizaci vnitřních zdrojů, získání zdrojů pro čerpání energie a meditaci (garant: doc. PhDr. Helena Záškodná, Ph.D.).

 

Poradenství v oblasti zdravého životního stylu bude zaměřeno na problematiku péče o pohybový aparát (zejména prevenci bolestí zad, nácvik zvedání těžkých břemen, kondiční cvičení), na problematiku výživy (racionální stravy), prevenci civilizačních onemocnění (zejména nadváhy a obezity a kardiovaskulárních onemocnění). V rámci těchto služeb Vám nabízíme posouzení základních zdravotních ukazatelů, jako je hodnota BMI, měření krevního tlaku, stanovení hladiny glykémie a celkového cholesterolu (garanti: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., Mgr. Tomáš Hrdý).

 

Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na problematiku dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, na možnosti využívání sociálních služeb (ambulantních, terénních, pobytových), na problematiku sociálně právního poradenství nebo otázku kompenzačních pomůcek (garanti: PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D.).

 

Virtuální realita „Relaxace a meditace“ nahrazuje umění vizualizace a imaginace. Přenesením se do virtuálního prostředí umožňuje silný prožitek stavu uvolnění a relaxace lidí, a pomáhá jim snadněji a rychleji se vyrovnávat se stresovými situacemi. Poskytuje člověku možnost, aby si ve VR ukotvil příjemné pocity spjaté s daným prostředím a ty si následně byl schopen vyvolat ve své představivosti. Tím si ve své mysli vytvořil své vlastní příjemné místo, kde se cítí dobře a uvolněně.

Jednotlivá prostředí v sobě integrují jednu nebo více z těchto čtyř základních aktivit:
1. Uvolnění se od napětí a stresu
2. Aktivizace vnitřních zdrojů pomocí vybraných činností
3. Získání zdrojů pro čerpání energie (kotvení ve VR)
4. Nácvik relaxačních technik (meditace aj.)

virtualLab

V rámci přímé podpory (individuální či skupinovou formou) bude poskytnuto odborné poradenství v oblasti komplexní ošetřovatelské péče o imobilní (částečně imobilní) klienty. Cílem je, nácvik ošetřovatelské a rehabilitační péče o imobilní osoby, polohování, včetně využití kompenzačních pomůcek (garanti: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D.).

 

Místo konání:

Zdravotně sociální fakulta JU

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe
Nerudova 53a

370 04 České Budějovice

Termín konání:

Setkání rodinných laických pečovatelů o dospělé osoby v domácím prostředí se koná každé liché úterý v měsíci (mimo státní svátky) od 15:00 hodin.

Kontakt

 • doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • 605 523 864

 • PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • 605 840 249

 • Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D.

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • 737 383 799

„Svépomocná skupina vznikla se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA (projekt č. TL03000518, Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality).“

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1