Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Centrum fyzioterapie ZSF JU

Dočasně přesunuto na provizorní pracoviště: Centrum prevence, Nerudova 53a

Aktuality

Centrum fyzioterapie ZSF JU je registrované nestátní zdravotnické zařízení poskytující služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitačního lékařství:

 • komplexní služby ambulantního specialisty v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace;
 • nadstandardní vyšetření pohybového aparátu pomocí statické posturografie a povrchové elektromyografie;
 • komplexní kineziologický rozbor;
 • individuální fyzioterapie s využitím neurofyziologických i analytických metod;
 • manuální terapie v podobě technik měkkých tkání, mobilizací kloubů a páteře, péče o jizvu, klasických masáží, reflexních masáží;
 • fyzikální terapie – laser, ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie, termoterapie;
 • kinesiotaping;
 • reedukace pohybových stereotypů, ergonomie;
 • preventivní a regenerační fyzioterapie;
 • odborná i individuální praxe studentů ZSF JU.
Indikační spektrum:
 • funkční poruchy pohybového aparátu následkem přetížení při práci, sportu atd.;
 • porucha funkce pánevního dna, stresová inkontinence a funkční sterilita;
 • akutní i chronické bolesti pohybové soustavy, zejména zad a kloubů;
 • stavy po úrazech a operacích;
 • vertebrogenní onemocnění (výhřez meziobratlové ploténky);
 • degenerativní onemocnění kloubů a páteře;
 • vrozené i získané vady páteře a dolních končetin (artrózy, deformity nohy, skoliózy, vadné držení těla);
 • neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, periferní parézy atd.).

Poskytujeme služby hrazené i nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jsme smluvním partnerem pojišťoven ČPZP (205), OZP (207), RBP-ZP (213), ZPMVČR (211) a pro odbornost fyzioterapeut také VZP ČR (111). Klienti ostatních pojišťoven si služby hradí jako samoplátci dle ceníku. Objednávky na všechny služby Centra fyzioterapie na tel. 389 037 844.

Fyzioterapie

„Fyzioterapie není jen řemeslem, jak si to přejí někteří lékaři, ale je naopak uměleckou činností podloženou nejen vědeckými znalostmi, ale i morálními, etickými i estetickými hodnotami ku prospěchu nejen léčeného pacienta, ale i terapeuta a celé společnosti, která je sama již postižena některými chorobnými příznaky, aniž si to uvědomuje. Léčení společnosti není možné zákony, ale pouze změnou pohybového chování jedinců.“

doc. MUDr. František Véle, CSc.

Fyzioterapie je zdravotnický obor zabývající se diagnostikou, terapií a prevencí funkčních poruch pohybového aparátu. Je součástí ucelené rehabilitace, která klade důraz na mezioborové propojení zejména s medicínskými disciplínami. Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie v podobě fyzikální terapie. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, kineziologie, fyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie.

Cílem fyzioterapie je obnova pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Před návštěvou fyzioterapeuta je vhodné nechat se vyšetřit rehabilitačním lékařem, který fyzioterapii účelně vyžádá, nebo lékařem specialistou, který může vyžádat fyzioterapii v rámci svého oboru, výjimečně i praktickým lékařem, který může vyžádat krátkou fyzikální léčbu. Specialista oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (dříve Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace) po důkladném vyšetření zjistí, zda stav pacienta nevyžaduje razantnější lékařský zákrok (např. operaci), nebo zda nebude vhodnější například klidový režim na lůžku.

Fyzioterapeut je odborník na problematiku pohybového aparátu, který na základě vlastních vyšetření a v souladu s doporučením lékaře stanoví a provádí terapii kombinací fyzioterapeutických postupů cíleně, pacientovi na míru s ohledem na jeho potřeby. V terapii používá celostní pohled na pacienta. Neléčí pouze místo bolesti, ale bere v úvahu souvislosti ze vzdálenějších segmentů těla. Nemalý vliv na pohybový aparát má také psychika.

Fyzioterapeut provádí komplexní kineziologické vyšetření, analýzu běžných denních aktivit, pracovních stereotypů i sportovních činností. Součástí fyzioterapie je prevence, edukace a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, dále doporučení ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů. Prostřednictvím fyzioterapeutických postupů, metodik a technik fyzioterapeut cíleně ovlivňuje funkce pohybového systému, interních orgánů i funkce psychické.

Kontakt

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 389 037 844

Provozní doba

Pondělí 7.00–15.30

Úterý 7.00–15.30

Středa 7.00–16.30

Čtvrtek 7.00–15.30

Pátek 7.00–14.30

 • MUDr. Jana Wiererová

 • Odborná zástupkyně, rehabilitační lékařka

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 389 037 845

 • Středa 12:30–16:30

Adresa pracoviště

 • Centrum fyzioterapie ZSF JU

 • J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1