Pediatrické ošetřovatelství

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0913P360013

Popis programu

Tento studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0-18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Bakalářský program, profesně zaměřený, zaměřený na přípravu k výkonu regulovaného povolání. Je-li student dětská sestra pracující na dětském či novorozeneckém oddělení: Délka studia 3 roky: teoretická výuka (723 hod), odborná praxe (268 hodin) a individuální praxe (200 hodin). Student je povinen splnit 180 kreditů/3 roky studia. Teoretická výuka probíhá formou přednášek (336 hod), cvičení a seminářů (387 hod). Není -li dětská sestra pracujcící na dětském či neonatologickém oddělení, rozsah praktické výuky odpovídá PS.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • poskytovat péči zdravým i nemocným dětem ve věku 0?18 let, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci,
 • provádět vyšetření a léčebná opatření navržená lékařem,
 • podílet na výchovné péči podporující zdravý vývoj dítěte v rámci ambulantní a lůžkové péče,
 • účastnit kampaní na podporu zdraví a prevence onemocnění, úrazů, šikany a rizikového chování,
 • vykonávat návštěvní službu, hodnotit domácí prostředí z hlediska zajištění zdravého vývoje dítěte, poskytovat rady a pomoc v oblasti hygieny, kojení, výživy, vyprazdňování,
 • účastnit se porodů, provádět první ošetření novorozence, včetně případného zahájení resuscitace, sledovat termoneutrální prostředí a bezproblémovou adaptaci novorozence, edukovat matky v péči o novorozence.
Uplatníte se například jako:
 • dětská sestra:,
 • v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost,
 • odborné ambulance,
 • standardní dětská a neonatologická oddělení,
 • dětská a neonatologická oddělení intermediární a intenzivní péče,
 • dětské ozdravovny a léčebny,
 • odborná dětská lůžková oddělení (psychiatrie, kardiochirugie, onkologie......).

Přijímací řízení

Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a středoškolské vzdělání maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na vysokou školu a splnil/a podmínky přijímacího řízení na ZSF JU Písemný test (uchazeč může získat maximálně 100 bodů) - Biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek) - Všeobecný rozhled (50 otázek) - Jeho/její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium, které jsou v souladu s platnými právními předpisy. - Cizinci mohou studovat ve studijním programu po splnění požadavků, které na ně právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy kladou. Podání přihlášky elektronicky - březen 2022. Zaplacení poplatku za přijímací řízení. Přijímací řízení - červen 2022

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Něco navíc

 • po absolvování studia a roce praxe u lůžka můžete absolvovat specializační vzdělání v oboru Intenzivní péče v pediatrii (NCONZO)
 • kurz Laktačního poradenství pro zdravotníky (Laktační liga)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1